M achinebreuk

Schade aan technische installaties en machines heeft grote gevolgen voor de doorlooptijd van een project of aflevering van halffabrikaten of eindproducten. Snel handelen binnen de complexiteit van oorzaak en gevolg is essentieel. Hoe complexer de zaak, hoe beter wij tot ons recht komen. Wij hebben jarenlange expertise opgebouwd in behandeling van schades in de procestechniek, elektrotechniek en werktuigbouw. Onze experts hebben veel kennis van technische machines en installaties. 

Werkwijze

In geval van schade aan technische machines of installaties gaan onze experts ter plaatse kijken. We spreken met de mensen, onderzoeken de schade en gaan alle mogelijke oorzaken na. Ook beoordelen wij de herstelkosten en mogelijke gevolgschade/bedrijfsschade die is ontstaan door de defecte machine of installatie. Indien nodig schakelen we externe deskundigen, zoals Stork/FDO of TNO, in om details verder in kaart te brengen. Naast onderzoeken ter plaatse, analyseren we de meetgegevens, beoordelen de contracten en eventuele garantiedocumenten. Al deze informatie bundelen we in een helder en transparant rapport. Klanten werken graag met ons samen vanwege ons sterk analyserend vermogen in dit soort veelal complexe zaken waar veel belangen mee gemoeid zijn. Daarnaast zijn we in staat complexe schadeoorzaken te ontrafelen waardoor heel helder wordt wie waarvoor aansprakelijk is. 

Voor wie?

Onze experts werken voornamelijk in opdracht van verzekeraars, makelaars of rechtbanken.