T rillingen

Trillingen als gevolg van het heien van funderingspalen of het intrillen van damwandplanken of het rijden met een zwaar voertuig over een verkeersdrempel kunnen in de omgeving goed merkbaar zijn. Maar ook al is de trilling voelbaar, leidt dit dan daadwerkelijk tot schade? Om dit in kaart te brengen zijn verschillende aspecten van belang, zoals de bodemopbouw, de paaldiameter, het type damwandplank, de afstand tussen trillingen en het beschadigde object en de trillingsfrequentie. Ook de effecten van de trillingen zijn afhankelijk van meerdere factoren, zoals de aard en de aanlegdiepte van de fundering van een pand, de wijze waarop een pand geconstrueerd is en de materialen die in een pand zijn toegepast.

Onderzoek naar de herkomst van de trillingen, de effecten daarvan en de gevolgen daarvan kan door onze experts worden verricht. Hierbij kan onder andere gebruik gemaakt worden van het door Leo Visser re geschreven heitrillingsprogramma, waarmee aan de hand van een aantal parameter de theoretische invloed van bijvoorbeeld een heiwerk kan worden onderzocht. Onze bevindingen sturen wij u vervolgens in een heldere en overzichtelijke rapportage toe.