M elding en afhandeling klacht

Een klacht kan via het e-mailadres infoNL@mclarens.com aan ons worden gemeld.

Procedure afhandeling klacht

 1. Uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van de klacht ontvangt de klager een ontvangstbevestiging.
 2. Uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht wordt een inhoudelijke reactie aan de klager verzonden.
 3. Kan de klacht niet binnen de gestelde termijn worden afgehandeld, dan wordt dit direct aan de klager gemeld en ontvangt de klager een tussenbericht met de stand van zaken. In het tussenbericht zal tevens de termijn genoemd worden waarin inhoudelijk op de klacht gereageerd zal worden.

Mochten wij in het uiterste geval niet tot een bevredigende oplossing komen,
dan kunt u met uw klacht terecht bij:

 • NIVRE (Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts)
  Boompjes 251, 3011 XZ
  Rotterdam,
  telefoon 010 - 242 85 55
  www.nivre.nl 
O verige

Inschrijving K.V.K.: 52235106
NL69ABNA0578452804
ISO 9001:2015
Aangesloten bij NIVRE

Privacyverklaring

Privacyverklaring AVG

 
 • CONTACT

 • Kantoor Rotterdam
 • K.P. van der Mandelelaan 90
 • 3062 MB Rotterdam
 • Tel. 010-8516500
 •  
 • Kantoor Utrecht
 • Groenewoudsedijk 50
 • 3528 BK Utrecht
 • Tel. 030-2802012
 •  

 • Kantoor Schiphol
 • Hendrik Walaardt Sacréstraat 405
 • 1117 BM Schiphol-Oost
 • Tel. 020-3473111
 •  
 • Kantoor Eindhoven
 • Freddy van Riemsdijkweg 4
 • 5657 EE Eindhoven
 • Tel. 040-3031790
  •  

  • Mail: infoNL@mclarens.com
  • NL69ABNA0578452804
  • ISO 9001:2015
  • POB 7603
  • Aangesloten bij NIVRE
  • Privacyverklaring