M ilieu

Bodemvervuiling is de grootste post en meest voorkomend in milieuschade, bijvoorbeeld door lekkende olie/chemicalïën uit machines, leidingen, kapotte vaten of tankwagens. Zowel grote als kleine bedrijven kunnen milieuschade veroorzaken of ondervinden. Bedrijven zijn wettelijk verplicht bij het veroorzaken van bodemvervuiling, te saneren.

In het geval van een dergelijke calamiteit kunt u erop vertrouwen dat onze kundige en ervaren experts betrouwebare gesprekspartners zijn die relevante informatie verzamelen en met de benadeelde partijen mee kunnen denken over mogelijke oplossingen. Tevens adviseert de expert vooral bij complexere zaken over hoe verder lekkage voorkomen kan worden, adviseert bij de bodemsanering en voert regie tussen de verzekerde, verzekeraar, overheden en het saneringsbedrijf. Uiteraard verzorgen wij voor u een deskundig en overzichtelijke rapportage van de verzamelde feiten en stellen de kosten vast in overleg met betrokken partijen. 

 
 • CONTACT

 • Kantoor Rotterdam
 • K.P. van der Mandelelaan 90
 • 3062 MB Rotterdam
 • Tel. 010-8516500
 •  
 • Kantoor Utrecht
 • Groenewoudsedijk 50
 • 3528 BK Utrecht
 • Tel. 030-2802012
 •  

 • Kantoor Schiphol
 • Hendrik Walaardt Sacréstraat 405
 • 1117 BM Schiphol-Oost
 • Tel. 020-3473111
 •  
 • Kantoor Eindhoven
 • Freddy van Riemsdijkweg 4
 • 5657 EE Eindhoven
 • Tel. 040-3031790
  •  

  • Mail: infoNL@mclarens.com
  • NL69ABNA0578452804
  • ISO 9001:2015
  • POB 7603
  • Aangesloten bij NIVRE
  • Privacyverklaring