P roperty

Onze experts onderzoeken de toedracht en de oorzaak van property claims en stellen de omvang vast van enerzijds de materiële schade aan getroffen gebouwen, bedrijfsuitrusting/inventaris, inboedels, goederen en in het bijzonder treinen en vliegtuigen, en anderzijds de eventueel hieruit voortvloeiende bedrijfsschade. Daarnaast wordt bij iedere claim onderzocht of deze kan worden verhaald en wordt in overleg met de betrokken partijen een eventuele regresactie opgestart en uitgevoerd. Verder worden onze specialisten ingezet bij arbitrage en bemiddeling. 

Onze ervaren en goed opgeleide (register)experts onderscheiden zich in de markt door hun gedegen vakkennis, pragmatische aanpak van de claim en korte communicatielijnen. Hierbij wordt ongeacht de aard, omvang of complexiteit van de claim altijd gestreefd naar een vlotte afwikkeling op basis van open overleg en met een onderscheidende kwaliteit.

Afhankelijk van de claim wordt een deskundig (register)expert ingezet, dan wel een multidisciplinair team van ervaren en goed opgeleide specialisten. Onze experts hebben veel kennis van constructies van gebouwen, technische installaties/machines en bedrijfsprocessen. 

Wij verzamelen onze bevindingen en leggen deze vast in een overzichtelijk rapport, met als doel een helder inzicht aan onze opdrachtgever(s) te verschaffen in de feiten en omstandigheden en de gemaakte afspraken. Wij leveren desgewenst maatwerk in iedere vorm, waarbij voor verkorte rapportages ons motto is "van motivatie naar acceptatie". 

Voor internationale opdrachten hebben wij een samenwerkingsverband met McLarens en beschikken wij zodoende over een wereldwijd netwerk. 

Direct na ontvangst van een expertiseopdracht nemen wij contact op met de gedupeerde partij, leggen wij duidelijk uit wie wij zijn en wat wij doen en inventariseren wij de claim kort en bondig op hoofdlijnen. In overleg wordt direct een bezoek gebracht voor een inspectie en bespreking of wordt hiervoor een afspraak gemaakt. 

Onze experts werken voornamelijk in opdracht van verzekeraars en makelaars in assurantiën. Daarnaast onderzoeken wij ook (mogelijk) niet verzekerde property claims voor (veelal industriële) bedrijven, overheden en semi-overheden.