E claim

Vanderwal & Joosten heeft een online database ontwikkeld, genaamd eClaim oNline. Dit systeem fungeert als onze 'backbone' en maakt alle noodzakelijke gegevens snel en gemakkelijk opvraagbaar van telefoonnotitie tot onze rapportage. Via de online informatie bent u te allen tijde op de hoogte van de voortgang en de stand van zaken in een dossier. Hebt u nog geen gebruikersnaam en inlogcode, belt u dan met ons secretariaat kantoor Schiphol (020-3473111). Wij zijn graag bereid u een uitleg te geven over de mogelijkheden die eClaim oNline u kan bieden.