E nergietechniek

Hierbij kunt u denken aan energiecentrales (ook wel powerplants genoemd), waarin zich een groot aantal machines en installaties bevinden, zoals ketels, stoom- en gasturbines, generatoren etc. Indien met een van die onderdelen iets fout gaat, waarbij kan worden gedacht aan het uitvallen van de smeerolie- of koelwaterverzorging, is er behalve de materiële schade ook snel sprake van een optredend productieverlies en is het zelfs niet ondenkbaar dat een volledige plant voor kortere of langere tijd stil valt.

In het geval van een dergelijke calamiteit kunt u erop vertrouwen dat onze kundige en ervaren experts betrouwbare gesprekspartners zijn die relevante informatie verzamelen en met de benadeelde partijen mee kunnen denken over mogelijke oplossingen. Uiteraard verzorgen wij voor u een deskundig en overzichtelijk overzicht van de verzamelde feiten.