C onstructie

Schade in de bouw heeft vaak een gecompliceerd karakter. Het onderzoeken van een dergelijke schade vergt veel kennis en inzicht. Hiervoor bent u bij Vanderwal & Joosten BV aan het juiste adres. Wij hebben ruime ervaring in de wereld van Construction All Risks (CAR). Voor elke CAR-schade kunt u bij ons terecht, of deze nu eenvoudig en klein is of omvangrijk en gecompliceerd. Daarnaast verrichten wij risicobeoordelingen voor bouwprojecten. Op basis van onze kennis op schadegebied bieden wij u inzicht in de risico's en, indien gewenst, adviseren wij u op het gebied van schadebeperking en beheersing.

Werkwijze

- Schadebehandeling

Is er sprake van een bouw- of constructieschade, dan kunt u ons als expertisebureau inschakelen. U kunt rekenen op een snelle, efficiente en adequate aanpak. Daarbij maken we gebruik van onze jarenlange ervaring. Onze experts onderzoeken de schade zelfstandig of als team. Naast het verzamelen van de technische feiten, kunnen we de contractuele verhoudingen in kaart brengen. Uiteindelijk ontvangt u van ons een beknopt en overzichtelijk expertiserapport. Onze schadebehandeling is hierbij ook online te volgen via ons eigen webbased datasysteem eClaim oNline.

- Risicobeoordeling

Regelmatig worden wij benaderd voor het maken van een risicoanalyse voordat de bouw plaatsvindt. Onze kennis op schadegebied is hierbij van wezenlijk belang. Wij kunnen u inzicht bieden in risico's en adviseren over schadepreventie. Wij beoordelen onder meer relevante documenten die ten grondslag liggen aan het project. Ook voeren wij, indien nodig, een locatiebezoek uit om na te gaan of er omgevingsgebonden risico's aanwezig zijn. Onze bevindingen kunnen wij voor u vastleggen in een overzicht met aanbevelingen en/of overwegingen.

Voor wie?

Vanderwal & Joosten BV werkt voornamelijk in opdracht van verzekeraars en makelaars. Daarnaast werken wij voor aannemers, overheden en semi-overheden.