S pecialismen

Op het gebied van werktuigbouwkundige schades is Vanderwal & Joosten eveneens gespecialiseerd in de behandeling van schadegevallen in de industrie zoals de chemische industrie en raffinaderijen. Ook voor schadegevallen die zich voordoen bij energiecentrales en vuilverbrandingsinstallaties kunt u terecht bij de experts van Vanderwal & Joosten. Daarbij beperkt het onderzoek zich niet tot de technische aspecten, de experts van Vanderwal & Joosten bezitten ook een gedegen deskundigheid op het gebied van aansprakelijkheid van leveranciers en fabrikanten. Vanderwal & Joosten verricht expertises in opdracht van alle grote verzekeraars in Nederland en onderhoudt goede contacten met de grote makelaars en tussenpersonen.