A ansprakelijkheid


Bij de beoordeling van aansprakelijkheidsschades komt het aan op gedegen onderzoek, helderheid over oorzaak en gevolg, het overzicht van de contractuele verhoudingen en de onderlinge belangen tussen de betrokken partijen. Met onze objectieve blik en ons gefundeerd onderzoek krijgt u snel een objectief inzicht in waar u staat.

 

Werkwijze

Gedegen onderzoek draait om details en overzicht. Welke afspraken zijn gemaakt, hoe zijn deze vastgelegd, welke voorwaarden zijn van toepassing en wat zijn de verhoudingen tussen de betrokken partijen? Onze aansprakelijkheidsexperts maken alle details inzichtelijk maar houden ook in de gaten wat nu echt belangrijk is om een deugdelijk besluit te kunnen nemen.

Uniek is het feit dat wij hiervoor beschikken over gespecialiseerde technici (universitair en hbo-niveau) die schades technisch-inhoudelijk uitstekend kunnen beoordelen. Ook werken wij, indien dat nodig is, geregeld samen met externe onderzoeksbureaus zoals TNO.

Naast technici beschikken wij over juristen en experts, deels met een medische achtergrond, die bij personenschades onderzoek kunnen doen naar zowel de toedracht, de aansprakelijkheid als de schade. Zij maken daarbij gebruik van een netwerk van praktiserend medisch adviseurs.  

Ons doel is u een helder inzicht te verschaffen in de feiten van de zaak. Wij verzamelen alle details en leggen deze vast in een overzichtelijk rapport zodat aansprakelijkheid, schade en dekking vastgesteld kunnen worden. Het rapport wordt zo opgesteld dat het ook ondersteunend kan zijn bij eventueel te voeren procedures. Wij hebben dan ook een gerechtelijke deskundige in ons team, die ingeschreven staat in het LRGD.

 

Voor wie?

Onze experts doen met name onderzoek naar claims in opdracht van verzekeraars en makelaars. Het gaat hierbij vooral om vraagstukken op aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven, beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen en werkmaterieelverzekeringen. Echter ook andere partijen, zoals bijvoorbeeld rechtbanken, benaderen ons met regelmaat voor bijstand. Wij hebben dan ook een gerechtelijke deskundige in ons team, die ingeschreven staat in het LRGD.

 

 
 • CONTACT

 • Kantoor Rotterdam
 • K.P. van der Mandelelaan 90
 • 3062 MB Rotterdam
 • Tel. 010-8516500
 •  
 • Kantoor Utrecht
 • Groenewoudsedijk 50
 • 3528 BK Utrecht
 • Tel. 030-2802012
 •  

 • Kantoor Schiphol
 • Hendrik Walaardt Sacréstraat 405
 • 1117 BM Schiphol-Oost
 • Tel. 020-3473111
 •  
 • Kantoor Eindhoven
 • Freddy van Riemsdijkweg 4
 • 5657 EE Eindhoven
 • Tel. 040-3031790
  •  

  • Mail: infoNL@mclarens.com
  • NL69ABNA0578452804
  • ISO 9001:2015
  • POB 7603
  • Aangesloten bij NIVRE
  • Privacyverklaring