A ansprakelijkheid


Bij de beoordeling van aansprakelijkheidsschades komt het aan op gedegen onderzoek, helderheid over oorzaak en gevolg, het overzicht van de contractuele verhoudingen en de onderlinge belangen tussen de betrokken partijen. Met onze objectieve blik en ons gefundeerd onderzoek krijgt u snel een genuanceerd inzicht in waar u staat.

 

Werkwijze

Gedegen onderzoek draait om details. Welke afspraken zijn gemaakt, hoe zijn deze vastgelegd, welke voorwaarden zijn van toepassing en wat zijn de verhoudingen tussen de betrokken partijen? Onze aansprakelijkheidsexperts maken alle details inzichtelijk.

Uniek is het feit dat wij hiervoor beschikken over gespecialiseerde technici (universitair en hbo-niveau) die schades technisch-inhoudelijk uitstekend kunnen beoordelen. Ook werken we, indien dat nodig is, geregeld samen met externe onderzoeksbureaus zoals TNO.

Naast technici beschikken we over juristen en experts, deels met een medische achtergrond, die bij personenschades onderzoek kunnen doen naar zowel de toedracht als de schade. Zij maken daarbij gebruik van een netwerk van praktiserend medisch adviseurs.  

Ons doel is u een helder inzicht te verschaffen in de feiten van de zaak. Wij verzamelen alle details en leggen deze vast in een overzichtelijk rapport zodat aansprakelijkheid en dekking vastgesteld kunnen worden. Het rapport wordt zo opgesteld dat het ook ondersteunend kan zijn bij eventueel te voeren procedures.

 

Voor wie?

Onze experts doen met name onderzoek naar claims in opdracht van verzekeraars en makelaars. Het gaat hierbij vooral om algemene aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (avb), beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen (bav) en werkmaterieelverzekeringen. Echter ook anderen, zoals bijvoorbeeld rechtbanken, benaderen ons met regelmaat voor bijstand.