E lektrotechniek / elektronica

De huidige maatschappij is in belangrijke mate afhankelijk van elektronische en elektrotechnische installaties. Het betreft veelal kostbare en gevoelige apparatuur die vaak ook een kritisch onderdeel van bedrijfsprocessen vormt. In geval van een incident kunt u erop rekenen dat onze deskundige experts op een adequate wijze een gedegen onderzoek uitvoeren naar de omstandigheden en de gevolgen. Wij brengen voor u de situatie overzichtelijk in kaart.