P ersonenschade

Bij medische aansprakelijkheid onderzoeken onze experts samen met een praktiserend medisch adviseur die werkzaam is op hetzelfde vakgebied als de aangesproken behandelaar, de toedracht van de gebeurtenis en adviseren zij of er civielrechtelijk gezien een grondslag is voor aansprakelijkheid. Indien er sprake blijkt van verwijtbaar onzorgvuldig medisch of professioneel handelen, kan de schade die daarvan het gevolg is worden vastgesteld.

Bij proefpersonenverzekeringen onderzoeken onze experts of er sprake is van polisdekking en brengen zij daarover advies uit. Indien er sprake is van polisdekking, wordt de hoogte van de schadevergoeding vastgesteld.

Bij werkgeversaanspraken of aanspraak op een werktuigmaterieelverzekering onderzoeken onze (technische) experts de toedracht van de gebeurtenis, waarbij zij alle partijen horen. Zij adviseren over de civielrechtelijke aanspraak en schadevaststelling. Bij een eventuele terechte aanspraak zullen onze personenschade experts het letsel in kaart gaan brengen.

Nationaal Keurmerk Letselschade

 
 • CONTACT

 • Kantoor Rotterdam
 • K.P. van der Mandelelaan 90
 • 3062 MB Rotterdam
 • Tel. 010-8516500
 •  
 • Kantoor Utrecht
 • Groenewoudsedijk 50
 • 3528 BK Utrecht
 • Tel. 030-2802012
 •  

 • Kantoor Schiphol
 • Hendrik Walaardt Sacréstraat 405
 • 1117 BM Schiphol-Oost
 • Tel. 020-3473111
 •  
 • Kantoor Eindhoven
 • Freddy van Riemsdijkweg 4
 • 5657 EE Eindhoven
 • Tel. 040-3031790
  •  

  • Mail: infoNL@mclarens.com
  • NL69ABNA0578452804
  • ISO 9001:2015
  • POB 7603
  • Aangesloten bij NIVRE
  • Privacyverklaring