P ersonenschade

Bij medische aansprakelijkheid onderzoeken onze experts samen met een praktiserend medisch adviseur die werkzaam is op hetzelfde vakgebied als de aangesproken behandelaar, de toedracht van de gebeurtenis en adviseren zij of er civielrechtelijk gezien een grondslag is voor aansprakelijkheid. Indien er sprake blijkt van verwijtbaar onzorgvuldig medisch of professioneel handelen, kan de schade die daarvan het gevolg is worden vastgesteld.

Bij proefpersonenverzekeringen onderzoeken onze experts of er sprake is van polisdekking en brengen zij daarover advies uit. Indien er sprake is van polisdekking, wordt de hoogte van de schadevergoeding vastgesteld.

Bij bedrijfsaansprakelijkheid of aanspraak op een werktuigmaterieelverzekering onderzoeken onze (technische) experts de toedracht van de gebeurtenis, waarbij zij alle partijen horen. Zij adviseren over de civielrechtelijke aanspraak en schadevaststelling.