M ateriaalkunde en chemie

Materiële schade, deze welbekende uitdrukking wordt in de verzekeringswereld vaak gebruikt. Vanderwal & Joosten onderzoekt niet alleen de visuele materiële schade, wij gaan een stap verder. We hebben veel ervaring in verschillende bouw- en werktuigbouwbranches. Daarnaast hebben we experts op het gebied van chemie. Onze experts kunnen onderzoeken en beoordelen of er schade is ontstaan aan materialen als gevolg van toegepaste materialen en/of productieprocessen. Dit kan voorkomen in de chemische en farmaceutische industrie, het milieu maar ook in producten (en processen) uit de voedselverwerkende industrie of bouwmaterialen (hout, beton, metalen).

Wij onderzoeken en beoordelen of een gebrek in een grondstof of halffabrikaat tot een fout in het eindproduct kan leiden en hoe dat tot schade bij een eindgebruiker kan leiden. Verder beschikken wij over een breed (internationaal) netwerk en weten wij voor elke onderzoeksvraag de juiste expert in te schakelen.