C iviel

Gebroken rioleringen, kabel- en leidingschades, afschuivingen van taluds, een bezwijkende damwand, vervorming van een brugdek, zettingen door bemaling. Het zijn slechts een aantal voorbeelden van schades die voorkomen in de civiele techniek.

Onze experts beschikken over een jarenlange ervaring die is opgedaan na de technische opleiding, waardoor dergelijke zaken op een efficiënte en professionele wijze kunnen worden onderzocht en de feiten helder voor u worden uiteengezet.