G errit Taal
Naam:
ing. G. Taal NIVRE-re FUEDI-ELAE
Functie:
Senior expert (lid directie)
Vestiging:
Rotterdam
Telefoon:
010 – 851 65 00
E-mail:
g.taal@vwj.nl

 
Relevante opleidingen
 • HTS – Weg- en Waterbouwkunde in bezit van diploma (1984)
 • Register Expert – reg.nr. 94/0862
 • Verschillende NIVRE-certificaten inzake vakgerichte cursussen
 
Werkervaring
 • Na het vervullen van de militaire dienstplicht in 1985 gestart als technisch tekenaar bij een bouwkundig adviesbureau
 • 1986 – 1992 schade-expert bij nationale/internationale expertiseorganisatie
 • Onderzoek en regeling van schadegevallen in binnen- en buitenland, in opdracht van Nederlandse en buitenlandse verzekeraars
 • Vanaf 1993 partner in het nieuw opgestarte expertisebureau Vanderwal&Partners, het huidige Vanderwal&Joosten
 
  
Lidmaatschappen
 
 • BCTV (Beurs Club Technische Verzekeringen)
 • Betonvereniging
 • NIVRE
 • NIVRE-Hoofdbestuur
 • NCS
 
Specialisatie
 • CAR
 • AVB
 • Internationaal
 • risicobeoordelingen voor CAR en bodemsaneringen
 • behandeling van schadegevallen in de bouwkundige sfeer op civiele projecten zoals de aanleg van tunnels en andere kunstwerken; woningbouw; weg- en waterbouwkundige werken waaronder dijklichamen, aquaducten enz.
 
Technische deskundigheid
 • Civiele Techniek
 • Bouwkunde
 • Geotechniek
 • Funderingstechniek
 • Betontechnische problematiek