S ander van Amelsvoort
Naam:
ing. A.E. van Amelsvoort NIVRE-re
Functie:
Senior-expert
Vestiging:
Utrecht
Telefoon:
030 – 280 20 12
E-mail:
s.vanamelsvoort@vwj.nl

 
Relevante opleidingen
 • HAVO in bezit van diploma (1993)
 • HTS – Civiele Techniek in bezit van diploma (1997)
 • diverse cursussen o.a. op gebied van
  communicatieve vaardigheden, projectmatig werken en automatisering
 • veiligheid voor operationeel leidinggevenden, VCA, PBNA
 • RAW-systematiek voor bestekschrijvers, CROW
 • nieuwe ontwikkelingen in de wegenbouw, Hogeschoolvan Arnhem en Nijmegen (1999)
 • Register Expert - reg.nr. 06/2256
 
Werkervaring
 • 1997 – 2005 ontwerper en projectleider bij internationale onderneming die projectmanagement, adviezen en ingenieursdiensten levert voor het verbeteren van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid
 • Sinds 2005 werkzaam als schade-expert bij Vanderwal&Joosten
 
Lidmaatschappen
 • BCTV (Beurs Club Technische Verzekeringen)
 • NIVRE
 • Cement & Beton Centrum
Specialisatie
 • CAR
 • risicobeoordelingen voor CAR en bodemsaneringen
 • behandeling van schadegevallen in de bouwkundige sfeer,
  waaronder woningen, kantoren, fabrieken, tunnels, bruggen etcetera.
Technische deskundigheid
 • Civiele techniek zoals aanleg van:
  - tunnels en andere kunstwerken
  - wegenbouw
  - geotechniek en grondwater
  - saneringen
 • Bouwkunde waaronder woningbouw