Gerechtsdeskundige Wim van der Liet!

Gerechtsdeskundige Wim van der Liet!
Gerechtelijke deskundigheid nu ook binnen VWJ te vinden!

In september 2018 is Wim van der Liet met de 19e lichting van de opleiding tot gerechtelijk deskundige aan de universiteit van Leiden begonnen. Na een aantal interessante colleges over allerei aspecten van het Nederlandse rechtssysteem volgde voor Wim een bezoek aan een rechtbank alwaar een daadwerkelijke zitting met gebruikmaking van een gerechtexperts werd bijgewoond. Ook moest Wim een eigen casus verdedigen voor een rechter in een rechtbank in de universiteit van Leiden. 

Na de winter is Wim begonnen met het schrijven van een deskundigenbericht waarin de rechtbank geïnformeerd moest worden over een juridisch geschil in het vakgebied van Wim. Voor het behalen van de daadwerkelijke diploma moest Wim nog een juridisch paper schrijven waarin een juridisch vraagstuk werd uitgewerkt. De onderzoeksvraag die Wim hierbij heeft gekozen:

"Welke maatstaven worden in rechte aangelegd om te bepalen of op basis van de vigerende wet- en regelgeving een machinefabrikant kan worden aangesproken voor een toerekenbare tekortkoming indien tijdens het uitvoeren van werkzaamheden met de machine schade of letsel wordt toegebracht". 

Tot slot moesten beide documenten mondeling verdedigd worden voor een examencommissie met een prachtig resultaat. 

Het diploma geeft recht om ingeschreven te zijn bij het LRGD (Landelijk Register voor Gerechtelijk Deskundigen). Het LRGD wordt door rechtbanken in Nederland gebruikt om een geschikte deskundige te kunnen benoemen voor een juridisch geschil waarvoor de rechter over onvoldoende specifieke kennis op een bepaald vakgebied beschikt om tot een goede uitspraak te kunnen komen. 

date_range Gepubliceerd op 02-07-2019 13:47
person Maike Huisman
visibility Views: 1064
chat Reacties: 0
thumb_upLikes: 0

Reacties ( 0 )

Er zijn nog geen reacties

Reageer

Log in om te reageren