F emke van Heteren

Naam:  		ing. F.J. van Heteren
Functie: Schade-expert
Vestiging: Rotterdam
Telefoon: 010– 851 65 00
E-mail: f.vanheteren@vwj.nl
 
Relevante opleidingen
 • HBO Milieukunde in bezit van diploma (2004)
 • VCA Vol voor leidinggevende (2007)
 • Vakdiploma afvalstoffen (2010)
 • Contractmanagement UAV-Basis (2010)
 • HBO bedrijfskunde (1 jaar, 2011)
 • Correct invullen begeleidingsbrieven (2011)
 • Transport van grond, baggerspecie en bouwstoffen (2012)
 • Melden van afvalstoffen (2012)
 • Digitaal Veiligheidspaspoort (2013)
 • Deskundig Leidinggevende Projecten, conform CROW publicatie 132 (2014)

Werkervaring

 • 2004 - 2009 projectmedewerker en projectleider bij een milieuadviesbureau
 • 2009 - augustus 2015 werkzaam bij een wereldwijd opererende grote aannemer als milieukundig adviseur
 • Sinds september 2015 werkzaam als schade-expert bij Vanderwal&Joosten

Specialisatie
 • Milieuverzekeringen
 • AVB
 • CAR

Technische deskundigheid
 • Milieuschade
 • Asbest
 • Bodemverontreinigingen
 • Grondtransporten / Begeleidingsbrieven
 • Bodemonderzoek /-keuringen