M aarten Schaap
Naam:		ing. M. Schaap
Functie:            Schade-expert
Vestiging:         Amstelveen
Telefoon:          020 – 347 31 11
E-mail:              m.schaap@vwj.nl  
 
Relevante opleidingen
 • HTS - Civiele techniek in bezit van diploma (2009)
 • Kandidaat register-expert - reg.nr. 2853-12
 
Werkervaring
 • Sinds 2009 werkzaam als schade-expert bij Vanderwal&Joosten

Lidmaatschappen
 • BCTV (Beurs Club Technische Verzekeringen)
 • NIVRE
  
Specialismen
 • CAR
 • risicobeoordelingen voor CAR en bodemsaneringen
 • behandeling van schadegevallen in de bouwkundige sfeer op civiele projecten, kantoren, fabrieken, tunnels, bruggen, boringen, waterkeringen enz.

Technische deskundigheid
 • Civiele Techniek
 • Bouwkunde
 • Kabels en leidingen