M argaret Vos-van Rijswijk

Naam: ing. M. Vos-van Rijswijk NIVRE-re FUEDI-ELAE
Functie:            Schade-expert
Vestiging:         Utrecht
Telefoon:          030 – 280 20 12
E-mail:              m.vos@vwj.nl
 
Relevante opleidingen
 • HTS – Bouwkunde in bezit van diploma (1993)
 • Assurantiebemiddeling B (1995)
 • Betononderhoudskundige B 2000/2001
 • 5 maanden stage bij expertisebureau
 • Register Expert - reg.nr. 98/1306      
 
Werkervaring
 • Sinds 1993 werkzaam als schade-expert bij Vanderwal&Joosten

Lidmaatschappen
 • BCTV (Beurs Club Technische Verzekeringen)
 • Betonvereniging
 • NIVRE
 
Specialisatie
 • CAR
 • AVB
 • risicobeoordelingen voor CAR en bodemsaneringen
 • behandeling van schadegevallen in de bouwkundige sfeer, waaronder woningen, kantoren, fabrieken, tunnels, bruggen etcetera.

Technische deskundigheid

 • Bouwkunde
 • Betontechnologie
 • Saneringen
 • Geotechniek