B ouw

Betonproblemen, trillingschades, zettingschades, brand- storm- en diefstalschades; de diversiteit aan calamiteiten die zich tijdens het bouwproces kunnen voordoen is enorm. Onze experts beschikken over de kennis, vanuit opleiding en ervaring, om deze schades op een deskundige, doortastende en overzichtelijke wijze in kaart te brengen.